• Om- och tillbyggnad av storkök på Dalslundskolan

  Om- och tillbyggnad av storkök på Dalslundskolan

  Med start i maj 2017 påbörjade Servicekuben det omfattande arbetet med att både bygga till och om storköket på Dalslundskolan i Åkarp. Syftet är att färdigställa ett modernt storkök för att öka kapaciteten till att kunna servera 4000 portioner mat per dag. Beställare är Samhällsbyggnadsförvaltningen, Burlövs kommun.

 • Tak- och fasadrenovering åt Brf Paradis i Lund

  Tak- och fasadrenovering åt Brf Paradis i Lund

  Med start i maj påbörjades arbetet med att renovera delar av Brf Paradis fastigheter på Bredgatan i Lund. Fastighetsbeståndet består av tre gårdshus och ett gathus. I början på oktober är det dags för slutbesiktning.

 • Visa fler
 • Fasadrenovering åt Fastighets AB Beritsholm

  Fasadrenovering åt Fastighets AB Beritsholm

  Tiovåningshuset på Ribersborg som vetter ut mot havet genomgår nu en grundlig fasadrenovering. Samtliga 800 fönster byts ut och fasaden får sig ett rejält lyft. Arbetet påbörjades strax efter påsk och i mitten på oktober är renoveringen färdig.

 • Renovering och ombyggnad av Hörselcentralen Audionovas klinik i Malmö

  Renovering och ombyggnad av Hörselcentralen Audionovas klinik i Malmö

  I Stena Fastigheters lokaler i centrala Malmö har Audionova en del av sina tre kliniker i Malmö. Den 10 juli startade arbetet med ombyggnad och renovering och den 25 augusti är det dags för slutbesiktning.

 • Lokalanpassningar i tre plan på Folkets Hus i Malmö

  Lokalanpassningar i tre plan på Folkets Hus i Malmö

  I Folkets hus lokaler vid Nobeltorget i Malmö pågår lokalanpassningar för Omsorg, vård och stöd i Malmö. Lokalerna i tre plan ska inhysa hemtjänstens personal, sammanlagt cirka 200 personer.

 • Takrenovering och fönsterbyte i Helsingborg

  Takrenovering och fönsterbyte i Helsingborg

  I Brf Parkkvarteret renoverar Servicekuben taket och byter samtliga fönster och balkongdörrar. Beställaren är Brf Parkkvarteret och ombud är Bredablick Fastighetspartner. Fastigheten är från 1940-talet med ett undermåligt och läckande tak samt fönster med rötskador, något som nu åtgärdas.

 • Renoveringsarbetet på Malmö Högskola är klart!

  Renoveringsarbetet på Malmö Högskola är klart!

  Snart är det dags för inflyttning i Malmö Högskolas nyrenoverade lokaler på Citadellsvägen. Fem våningar på 3750 kvadratmeter med kontorsutrymmen, storkök, samlingslokal och café står nyrenoverade sen arbetet påbörjades vid årsskiftet 2015/2016. Beställare är fastighetsägaren Skandia Fastigheter.

 • Fönsterbyte åt Stena Fastigheter

  Fönsterbyte åt Stena Fastigheter

  På Lindängen i Malmö är arbetet i full gång med att byta fönster i 130 lägenheter i tre olika fastigheter. Sammanlagt rör det sig om närmre trehundra fönster som ska bytas. Arbetet påbörjades innan årsskiftet och planeras att vara klart i mitten på april.

 • Stora som små arbeten för AkzoNobel

  AkzoNobel i Malmö är sen många år tillbaka en kund hos Servicekuben. Med ramavtalet som grund bedöms och utförs arbeten utefter kundens behov. AkzoNobel i Malmö är en stor arbetsplats med både tillverkning, lager och kontorsverksamhet inne på det stora området så där är alltid något på gång.

 • Stambyte och över fyrahundra badrumsrenoveringar på Ellstorp

  I tre av Brf Ellstorps:s fastigheter på Ellstorp i Malmö pågår stambyte och en omfattande renovering av över fyrahundra badrum. Arbetet påbörjades i september 2016 och planeras vara färdigt till vintern 2018.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

"Servicekuben tar sitt ansvar. Helt enkelt"

Byggfast som är ett privatägt projektlednings- företag, inom bygg, installation och fastighetsutveckling anlitar sedan många år Servicekuben för olika uppdrag. Renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer står på uppdragslistan.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler