Om företaget

Servicekuben- Din totalleverantör av byggnadslösningar.
Våra många år i branschen, vårt stora kundfokus och vår goda kreditvärdighet
borgar för ett både tryggt och kvalitativt arbete.

 • Hos oss på Servicekuben är du i trygga händer. Vi är kända för vår lojalitet, flexibilitet och problemlösningsförmåga. Läs gärna mer kring vad våra kunder tycker om hur det är att arbeta med oss.

  Sedan hösten 2014 är vi ett R-licensierat företag, en kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik.

  Vi är främst verksamma i sydvästra Skåne och har kontor i Malmö.

  Byggservice

  Våra kompetenta och yrkeskunniga medarbetare, vår verkstad för specialsnickerier och vårt stora antal servicebilar garanterar dig hög kvalitet, i rätt tid, till rätt pris. Vi hanterar allt från små enkla uppdrag till stora och komplexa projekt. Lägenheter, lokaler, industrier, skolor, offentliga byggnader, med eller utan kvarboende, under pågående verksamhet eller inte – vi klarar allt!

  Vi är experter på små som stora service-, om- och tillbyggnadsarbeten. Vi tecknar gärna ramavtal, förvaltningsavtal och årsavtal där vi tillhandahåller den service och det underhåll ni önskar.

  Med oss som partner är du i trygga händer.

  Entreprenad

  Vi bygger alla typer av hus - från småhus till flerfamiljshus, skolor och industribyggnader. Vi är specialister på om- och tillbyggnad såväl som nybyggnad med kundens behov i fokus.

  Det mindre byggföretaget med det stora företagets kompetens. Professionella medarbetare, ansvarstagande, nytänkande och lyhördhet. Det är vår entreprenadverksamhet i ett nötskal.

  Inom ombyggnad och renovering har vi stor erfarenhet av cykliska projekt såsom lokalombyggnader, stambyten och badrumsrenoveringar, tak- och fasadarbeten, fönsterbyte och inglasning av balkonger. Vi har också god vana och erfarenhet av varsamma renoveringar av exempelvis kyrkor och kulturbyggnader.

  Läs mer om våra tjänster

  Du hittar mer information kring våra tjänster samt produktblad med mer specifik information kring takarbete, fasadrenovering, stambyte och ombyggnation och lokalanpassningar här.

 • Sofietorp

  Sofietorp

  Letar du efter attraktiva och funktionella lokaler? På Borrgatan 25 i Malmö hyr vi ut kontor och lager, från 75 kvm och uppåt. Fina lokaler med bra tillfartsvägar och parkeringsmöjligheter.

 • Övrig information

  Omsättning: ca 320 Mkr
  Antal anställda: 100 st
  Soliditet: 25%

  Övrig information

  Verksamheten kommer från de gamla Malmö-bolagen HNB, Rotab och Servicekuben (bildade 1978, 1981 resp 1995), som gick samman 1998 under namnet Interoc. Detta namn såldes under 2003/2004 och byggverksamheten ombildades varvid nuvarande bolag bildades.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

Åtta års samarbete talar sitt tydliga språk

Stena Fastigheter Malmö AB ingår i Stena Sfären som är en av Sveriges största privata fastighetsägare. Lennart Westerlund är fastighetschef och har bara positiva erfarenheter efter flera års samarbete med Servicekuben.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler