Tjänster

Vår yrkesstolthet, erfarenhet och servicekänsla borgar
för ett smidigt genomförande av ditt projekt såväl som ett
kvalitativt resultat. Vi hanterar stora som små entreprenader.

Vi erbjuder:

Här kan du ladda ner våra produktblad!

Ladda ner och läs mer om våra tjänster i våra produktblad (pdf). Klicka på länkarna för att ladda ner respektive dokument.

Vi gör kontinuerligt utskick till olika bostadsrättsföreningar. Här kan du ladda ner pdf:en med mer information vad vi kan göra för dig BRF-utskick (pdf).

Vi skräddarsyr gärna totallösningar då vi har samarbetspartners inom alla områden. Projektörer, installatörer, markentreprenörer, målare, golvläggare med flera.

Kundens behov och det kvalitativa resultatet i fokus. Det är ledord som våra samarbetspartners delar med oss.

Anlita oss, hos oss är du i trygga händer.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

"Servicekuben tar sitt ansvar. Helt enkelt"

Byggfast som är ett privatägt projektlednings- företag, inom bygg, installation och fastighetsutveckling anlitar sedan många år Servicekuben för olika uppdrag. Renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer står på uppdragslistan.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler