Fasadrenovering åt Fastighets AB Beritsholm

Tiovåningshuset på Ribersborg som vetter ut mot havet genomgår nu en grundlig fasadrenovering. Samtliga 800 fönster byts ut och fasaden får sig ett rejält lyft. Arbetet påbörjades strax efter påsk och i mitten på oktober är renoveringen färdig.

- Arbetet med själva fasaden är i stort sett färdigt, alla fogar är bytta på den del av fasaden som vetter mot syd och väst. Anledningen är att det är den del av fasaden som är mest utsatt för temperaturförändringar på grund av sol och blåst, vilket i sin tur sliter på fasaden. Vi har också bytt cirka sextio procent av tegelbalkarna ovanför fönstren då merparten av dem vara skadade. I lägenheter med balkong byter vi också utfackningsväggen så vi får en mer välisolerad byggnad säger Joakim Gullstrand på Servicekuben.

Fasadrenovering åt Fastighets AB Beritsholm

Lägenhet för lägenhet

I fastigheten som består av nittio stycken lägenheter och sammanlagt 800 fönster sker arbetet med att byta fönster lägenhet för lägenhet. Tre snickare, plåtslagare, målare och rörläggare är på plats för att se till att arbetet löper enligt plan. Arbetet påbörjades högst upp i fastigheten och just nu sker fönsterbyten på våning tre.

- Arbetet sker effektivt, till exempel påbörjade vi idag en fyrarummare med tio fönster och en balkongdörr och den var fullt färdig fram till lunch. Det läggs mycket tid på planering av arbetet och kommunikation med hyresgästerna, det är viktigt att vi kommer till i lägenheterna enligt plan och hitintills har allt fungerat klockrent avslutar Joakim.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

"Servicekuben tar sitt ansvar. Helt enkelt"

Byggfast som är ett privatägt projektlednings- företag, inom bygg, installation och fastighetsutveckling anlitar sedan många år Servicekuben för olika uppdrag. Renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer står på uppdragslistan.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler