Fasadrenovering, balkongbyte och garageombyggnad åt Brf Manne

Under 2015 och 2016 har Servicekuben renoverat Brf Mannes fasad, balkonger och även genomfört en omfattande renovering av deras garage som numera är brandklassat. Arbetet påbörjades i augusti 2015 och avslutades i juli 2016.

Fasadrenovering, balkongbyte och garageombyggnad åt Brf Manne

Brf Manne består av en fastighet med sammanlagt 40 lägenheter samt ett garage som i några år stått tomt på grund av rasrisk gällande takkonstruktionen. Fastigheten har sammanlagt 28 balkonger där Servicekubens personal nu gjutit 24 nya.

- Både vi i styrelsen och våra medlemmar i bostadsrättsföreningen är väldigt nöjda, både med själva projektgenomförandet och slutresultatet. Vi har fått precis det vi föreställt oss och tycker att Servicekuben utöver hantverksarbetet skött kommunikationen alldeles utmärkt under arbetets gång. De och framför allt arbetsledaren har alltid funnits tillgänglig och svarat på frågor och snabbt löst de problem som uppkommit. Förutom att vi hade en kontinuerlig kontakt via mejl och telefon var ofta någon representant från vår styrelse med på de veckoliga byggmötena. Det gav oss en bra inblick i och framförhållning i byggprojektet. Det är kul att projektet gick så bra, se hur fint det blivit och att vi nu åter igen kan använda garaget säger Karin Jonsson, ordförande i Brf Manne.

Både roligt och utmanande

Fasadrenovering, balkongbyte och garageombyggnad åt Brf Manne

Servicekuben har även sanerat och renoverat delar av fasaden, de gamla asbestskivorna är borttagna och nya mineritskivor är på plats. Fasaden innehöll asbest, något som ställer höga krav på hantering och att uppsatta regler och lagar följs. Detta är något som Servicekuben är vana att hantera efter många års erfarenhet. Det handlar både om hur man tar ner asbestskivorna, tar hand om dem och sanerar fasaden.

- Man kan se balkong- och fasadarbetet som ett vanligt förekommande uppdrag för oss. Arbetet med garaget var däremot mer komplext och utmanande. Garaget hade stått tomt i åtta månader på grund av rasrisken och nu var det dags att renovera det så det åter kunde tas i bruk. Vi rev bjälklaget och har sen gjutit nya fundament till en ny stålkonstruktion. Vi har också renoverat befintliga pelare, uppfört nya pelare, gjutit nytt avlopp, dragit ny el och ventilation samt monterat ny garageport. Så nu kan de stoltsera med ett nyrenoverat garage färdigt att åter användas av de boende säger Joachim Aglinger på Servicekuben.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

"Håller både priser, tidplaner och en hög kvalitet"

Peter Strömbeck, projektchef på Forsenprojekt, har flera års samarbete med Servicekuben. Genom åren har de arbetat med många olika projekt tillsammans. De senaste projekten har gällt en förskola med tillagningskök samt ombyggnad av kontor till lägenheter i ett så kallat LSS-boende.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler