Fönsterbyte åt Stena Fastigheter

På Lindängen i Malmö är arbetet i full gång med att byta fönster i 130 lägenheter i tre olika fastigheter. Sammanlagt rör det sig om närmre trehundra fönster som ska bytas. Arbetet påbörjades innan årsskiftet och planeras att vara klart i mitten på april.

Fönsterbyte åt Stena Fastigheter

- Fönsterna i fastigheterna var uttjänta och vi ersätter dem nu med nya energieffektiva Elitfönster. Vi är klara med etapp 1 och går nu vidare, allt enligt projektplanen. I samband med att fönsterna rivs sanerar vi också fönsterfogarna på grund av förekomst av PCB, ett ämne som är skadligt för oss människor. PCB användes i Sverige bland annat i den stora satsningen på bostadsproduktionen på 60-talet, då som mjukgörare i fogmassor. Fogarna vid fönsterpartierna rivs nu ut och ersätts med nytt. Vi lägger stor vikt vid att detta arbete utförs på rätt sätt enligt de regler och föreskrifter som finns så att både miljö och arbetsmiljö ej påverkas säger Martin Gustafsson, Servicekuben.

Planering, logistik och kommunikation i fokus

Just nu har Servicekuben tre egna snickare på plats, personal från saneringsfirman samt ett antal plåtslagare. I de låga fastigheterna arbetar de från traditionella ställningar medan de i åttavåningshuset använder en så kallad ”klättrare”, en höj- och sänkbar plattform som tar hantverkarna upp till varje våningsplan. Något som sätter planering och logistik på prov.

- Vad det gäller klättraren så innebär det att vi bara har tillgång till ett våningsplan åt gången, och då bara med en yrkesgrupp. Det innebär att det är mycket som ska stämma och gör att vår planering och kommunikation är en avgörande faktor. Framför allt är det av stor vikt att hyresgästerna faktiskt är hemma när vi kommer. Så för att planering och logistik ska fungera är vår kommunikation med hyresgästerna både före och under projektet väldigt viktigt. Där är vår boendekommunikatör Lena och vårt samarbete med representanterna från Stena Fastigheter en framgångsfaktor. Ett samarbete som fungerar utmärkt och har gjort att projektet löper på smidigt och helt enligt plan avslutar Martin.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

"Hos oss är Servicekuben väldigt uppskattade"

I bostadsrätt- föreningen Dragör vid Pildammarna i Malmö har Servicekuben haft återkommande uppdrag, stora som små. Brf Dragör består av 40 lägenheter och huset byggdes 1948.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler