Lokalanpassningar i tre plan på Folkets Hus i Malmö

I Folkets hus lokaler vid Nobeltorget i Malmö pågår lokalanpassningar för Omsorg, vård och stöd i Malmö. Lokalerna i tre plan ska inhysa hemtjänstens personal, sammanlagt cirka 200 personer.

Beställare av projektet är Malmö Folkets hus och hyresgäst kommer att bli enheten Omsorg, vård och stöd i Malmö stad. Arbetet påbörjades i mars och i slutet på juni är det dags för inflyttning.

Lokalanpassningar i tre plan på Folkets Hus i Malmö

- Vi är väldigt nöjda med både slutresultat och samarbete, ända från upphandlingen till det färdiga resultatet. Servicekuben har varit väldigt lätta att arbeta med, från arbetsledare till hantverkarna som verkat i lokalerna. Samtliga har varit trevliga, duktiga och kompetenta genom hela projektet. Kommunikation har varit i särklass, alltid tillgängliga när man haft frågor eller när det skett förändringar säger Stefan Kristiansson fastighetsansvarig, Folkets Hus i Malmö AB.

Anpassat efter kundens behov

Projektet innebär lokalanpassningar på 700 kvadratmeter i tre plan, ett trettiotal kontor och nya omklädningsrum. Under projektet har det hela tiden funnits cirka 10-15 hantverkare på plats.

- Vi började direkt med att riva ut lokalerna i fastigheten, sen har vi anpassat lokalerna efter kundens behov. Vi har flyttat väggar och byggt upp efter ritningarna, främst kontorslokaler och omklädningsrum för personalen. All el & IT, ventilation och ytskikt är nya. Besiktningen är genomförd, anmärkningarna åtgärdade och nu är det dags för personalen att flytta in vilket känns väldigt kul. Lokalerna är ordentligt uppfräschade och kommer att vara ett riktigt lyft för de anställda säger Joachim Aglinger på Servicekuben.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

"Lyhörda och lösningsfokuserade"

Peter Strömbeck, projektchef på Forsenprojekt, har flera års samarbete med Servicekuben. Genom åren har de arbetat med många olika projekt tillsammans. De senaste projekten har gällt en förskola med tillagningskök samt ombyggnad av kontor till lägenheter i ett så kallat LSS-boende.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler