Renovering och ombyggnad av Hörselcentralen Audionovas klinik i Malmö

I Stena Fastigheters lokaler i centrala Malmö har Audionova en del av sina tre kliniker i Malmö. Den 10 juli startade arbetet med ombyggnad och renovering och den 25 augusti är det dags för slutbesiktning.

På Carl Gustafs väg 19 råder febril aktivitet där snickare, elektriker, golvläggare, montörer och kakelsättare är inne i sluttampen av arbetet med att färdigställa lokalerna. Lokalen är på cirka 170 kvadratmeter och arbetet består i att bygga om reception, väntrum och badrum. Utöver är det nya ytskikt, det vill säga väggar, golv och tak i resterande del av lokalen.

Renovering och ombyggnad av Hörselcentralen Audionovas klinik i Malmö

- Det har varit full fart sen vi startade i början på juli. Ett roligt projekt där vi byggt till två läkarrum och byggt om väntrummet så att det numera också rymmer en receptionsdel. Utöver det är det totalrenovering av badrum och nya ytskikt som färdigställs överallt. Vi upptäckte även asbest i lokalen vilket ställer höga krav på hantering och att uppsatta regler och lagar följs, något vi har stor vana av att hantera. Alla väggar är nu uppe och ventilationen är klar. Nu färdigställs i rask takt undertak, det elektriska, kakelsättning, golvläggning och måleriarbetet. Den 25 augusti är det slutbesiktning, sen levereras möbler och den 4 september öppnar kliniken för sina kunder igen säger John Nilsson på Servicekuben.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

"Håller både priser, tidplaner och en hög kvalitet"

Peter Strömbeck, projektchef på Forsenprojekt, har flera års samarbete med Servicekuben. Genom åren har de arbetat med många olika projekt tillsammans. De senaste projekten har gällt en förskola med tillagningskök samt ombyggnad av kontor till lägenheter i ett så kallat LSS-boende.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler