Renoveringsarbetet på Malmö Högskola är klart!

Snart är det dags för inflyttning i Malmö Högskolas nyrenoverade lokaler på Citadellsvägen. Fem våningar på 3750 kvadratmeter med kontorsutrymmen, storkök, samlingslokal och café står nyrenoverade sen arbetet påbörjades vid årsskiftet 2015/2016. Beställare är fastighetsägaren Skandia Fastigheter.

Renoveringsarbetet på Malmö Högskola är klart!

- Det omfattande renoveringsarbetet påbörjades redan kring julen 2015 och innan semestern året efter var de två första kontorsplanen klara att tas i bruk av högskolans personal. Arbetet med de tre våningsplan vi nu färdigställt i andra omgången påbörjades i september samma år. Nu står allt klart, fem våningsplan nyrenoverat kontor plus en del andra lokaler till nytta för både personal och elever, det känns väldigt bra säger Mikael Kjellberg på Servicekuben.

Arbetsmiljön digitaliseras

Förutom våningsplanen med kontorsutrymmen har Servicekuben även renoverat och färdigställt ett storkök, samlingslokal, café och fastighetsskötarnas lokal.

- Det har varit ett väldigt kul projekt där det har varit väldigt tydligt att det ska bli en bättre arbetsmiljö för både personal och elever. Det har blivit nya, fräscha kontorslokaler för personalen, samlingslokal och ett mysigt café för samtliga. Det är en stor skillnad från hur det var när vi påbörjade vårt arbete. Det är också roligt att se den digitala teknik som numera är en naturlig del av arbetsplatsen, både vad det gäller lokalbokningar men också fastighetsskötarnas arbete säger Mikael.

Täta möten och god kommunikation

Renoveringsarbetet i Högskolans lokaler är en så kallad utförandentreprenad. Ett arbete som präglas av täta bygg- och samordningsmöten som genomförs varje vecka.

- Vi satsar stenhårt på en bra kommunikation, vi genomför både samordningsmöten och byggmöten där både beställare och underleverantörer i olika omfattning deltar. Mötena går ut på att vi varje vecka går igenom projektet, hur vi ligger till och hur vi på bästa sätt ska samordna projektet för att slippa krockar och fel. Det är bättre att åtgärda misstagen innan de sker, det blir så mycket enklare och tidseffektivt då avslutar Mikael.

Läs mer om Malmö Högskolas Gäddan 8.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

"Servicekuben tar sitt ansvar. Helt enkelt"

Byggfast som är ett privatägt projektlednings- företag, inom bygg, installation och fastighetsutveckling anlitar sedan många år Servicekuben för olika uppdrag. Renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer står på uppdragslistan.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler