Servicekuben numera stolt innehavare av R-licens

R:et i R-licensen står för ”rekommenderade”, och det är bland annat just det man som företag måste bli för att få en R-licens. Efter rekommendationen bedöms sedan företaget utefter en given kravlista innan de slutligen får sin licens.

Servicekuben numera stolt innehavare av R-licens

R-licensen tilldelas av R-företagen som vill verka för en god företagskultur. Målet är ett samhälle där företag och organisationer värnar om det personliga ansvarstagandet, medmänsklighet och omtanke. Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.

- Vi är väldigt stolta över vår R-licens. Dels har vi blivit rekommenderade samt levt upp till R-företagens kravlista. Prövningen har skett i sju steg och har inneburit en genomlysning av vår verksamhet. Vi har sedan flera år satsat både internt och externt på att utveckla medarbetare, arbetssätt, och arbetsrelationer med fokus på både medarbetare, samarbetspartners och kunder. Förutom att vi sett klara förbättringar både gällande samarbete, effektivitet och arbetsklimat så är R-licensen ännu ett tecken på att våra satsningar bär frukt. Vi ser det som ytterligare en kvalitetsstämpel att vi är ett bra, tryggt och professionellt företag som arbetar värderingsstyrt säger Marie-Louise Moberg Andersen och Johan Hylén på Servicekuben.

Så går det till att få en R-licens

Förutom att bli rekommenderad måste företaget i fråga också genomgå en ingående granskning av verksamheten, allt för att säkerställa att de uppfyller de högt ställda kraven för en R-licens. Processen sker i sammanlagt sju steg. Efter godkännande antar företaget en etikpolicy som förankras hos hela personalen. R-företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen.

Etikpolicy för R-licens


  1. I allt vårt handlande strävar vi efter att uppträda så professionellt och korrekt vi kan och göra det på ett sätt som bidrar till ett ökat förtroende för affärsverksamheten och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.
  2. Vi strävar efter att bedriva vår affärsmässiga verksamhet och främja våra företag/organisationer på ett moraliskt oantastligt sätt samt i övrigt enligt god affärssed och inom lagens alla råmärken.
  3. Vi ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.
  4. Vi strävar alltid efter en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden om vad vi erbjuder.
  5. Vi uppträder alltid gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar taktkänsla, men vi talar aldrig osanning.
  6. Vi motverkar aktivt mobbning eller andra trakasserier.
  7. När vi ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm på ett relevant sätt. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.

Nyfiken på mer om R-licensen?

www.rlicens.se hittar du mer information både om licensen och hur du kan rekommendera ett företag.

Läs artikel om en del av vårt interna värderingsarbete.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

450 kvadratmeter rejält ansiktslyft

Servicekuben byggde om Heimstadens kontorslokaler i Malmö, där 450 kvadratmeter kontor stod i fokus. Ett projekt späckat av utmaningar där beställare och leverantörer tillsammans såg till att resultatet blev något utöver det vanliga. Beställare var fastighetsägaren Stena Fastigheter.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler