Stor ombyggnation i sju plan på gågatan i Malmö

Sammanlagt 7000 kvadratmeter kontor och butiksyta anpassas efter nya hyresgäster i centrala Malmö. Det omfattande projektet startades i juli 2016 och förväntas vara klart till sommaren 2017. Beställare är den återkommande kunden Skandia Fastigheter.

Stor ombyggnation i sju plan på gågatan i Malmö

Mitt på gågatan i centrala Malmö, belägen mellan Gustav Adolfs Torg och Stortorget, tornar den 7 våningar höga kontorsbyggnaden upp sig. Skandia Fastigheter låter nu fastigheten genomgå en omfattande ombyggnad, som dessutom miljöklassas som Miljöbyggnad. Att en byggnad ska miljöklassas innebär att leverantören måste säkerställa att allt material som byggs in i fastigheten uppfyller de krav som Sweden Green Building Council ställer. Allt material måste vara godkänt och redovisas sen i en byggvarubedömning som ligger till grund för miljöklassningen. ”Miljöbyggnad” är en tredjepartscertifiering vilket innebär att uppgifter i en ansökan kontrolleras av en oberoende specialist, en så kallad Miljöbyggnadsgranskare.

- Granskaren bedömer om betygskriterierna är uppfyllda genom att gå igenom eventuella beräkningar, resultat, ritningar och så vidare. Detta blir sen underlag för fastighetsägarens ansökan som ligger till grund för certifikatet. Vi har till exempel fått byta ut alla glas i fönsterbågarna för att uppfylla de nya kraven. Tillgängligheten för de som skall vistas i lokalerna är också något som prioriteras högt, och kraven är högt ställda för att tillgodose synskadade, rörelsehindrade med flera. Det är ett omfattande och utmanande projekt med ett väldigt centralt läge vilket ställer höga krav på framför allt planering av transporter då tillfartsvägarna är begränsade. Det är kul att beställaren värnar så mycket om både miljö och tillgänglighet säger Björn Flisbäck på Servicekuben.

Nu påbörjas arbetet med att färdigställa fastigheten

Sen i somras har fastigheten rivits ur, det gäller alla innerväggar, innertak och samtliga installationer. Kvar fanns bara ytterväggarna och nu har Servicekuben påbörjat arbetet med att resa de nya väggarna.

- Just nu är vi cirka 25 personer på plats och när väggarna är resta påbörjas arbetet med alla ytskikt, nya installationer gällande el, ventilation och vs, undertak, brandlarm, belysning och allt annat som ska vara på plats innan de nya hyresgästerna flyttar in. Det kommer att bli plats för 300 arbetsplatser, både i öppna landskap och enskilda kontor. En hel våning är tillägnad åt mötes- och konferensrum. De nya hyresgästerna kommer verkligen få ett modernt, fräscht och miljöanpassat kontor avslutar Björn.

Läs mer om Sweden Green Building Council.

Läs mer om Skandia Fastigheter.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

"Lyhörda och lösningsfokuserade"

Peter Strömbeck, projektchef på Forsenprojekt, har flera års samarbete med Servicekuben. Genom åren har de arbetat med många olika projekt tillsammans. De senaste projekten har gällt en förskola med tillagningskök samt ombyggnad av kontor till lägenheter i ett så kallat LSS-boende.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler