Stora som små arbeten för AkzoNobel

AkzoNobel i Malmö är sen många år tillbaka en kund hos Servicekuben. Med ramavtalet som grund bedöms och utförs arbeten utefter kundens behov. AkzoNobel i Malmö är en stor arbetsplats med både tillverkning, lager och kontorsverksamhet inne på det stora området så där är alltid något på gång.

AkzoNobel tillhör topp-20 av Sveriges största exportföretag. I Sverige är det cirka 3000 anställda varav cirka sexhundra arbetar innanför grindarna på Staffanstopsvägen 50 i Malmös utkant. Området är stort med mängder av byggnader som innehåller allt från tillverkning, testcenter, matsal, lager till renodlade kontorsdelar.

Stora som små arbeten för AkzoNobel

- Här är det alltid något på gång vilket är väldigt kul. I ett sånt här stort företag sker det hela tiden förändringar och det märks tydligt i fastighetsbeståndet på området, det sker om- och tillbyggnader kontinuerligt. Fastigheterna är också i olika skick och mycket av våra arbeten är reparations- och underhållsarbeten på plats. Just för tillfället är det fönsterbyten, kontorsombyggnad, gjutarbeten och en utvändig ståltrappa som byggs till för att kunna komma åt ett fläktrum på andra våningen. För inte så länge sen byggde vi om en stor plåthall. Från att bara ha varit ett plåttak har vi gjutit platta, rest väggar och tilläggsisolerat. Så nu är det ett nytt inomhuslager, uppfräschade kontor, omklädningsrum och en ny lastbilsramp säger John Nilsson på Servicekuben.

Arbetsmiljö och säkerhet i fokus

På AkzoNobel är arbetsmiljö och säkerhet av mycket hög prioritet, oavsett om du är på lagret, testcentret eller kontoret. Alla som skall utföra arbeten på området skall bli certifierade och godkända och därefter erhålla tillstånd hos fastighetsavdelningen för att få utföra arbetet.

- För oss som utför byggnadsarbeten inne på området krävs det både utbildning och tillstånd innan vi får lov att arbeta inne på området. När det väl är dags för byggnadsåtgärder söker vi först tillstånd hos fastighetsavdelningen att få utföra arbetet. Allt för att minimera riskerna i arbetsmiljön. Det är viktigt att det blir rätt från början då AkzoNobel är en verksamhet som är i gång dygnet runt och där det råder nollvision avseende skador och incidenter i arbetsmiljön. Det ställer krav på oss som leverantör att vi är proffsiga och alltid sätter säkerheten i första hand. Servicekuben har i nuläget 8-10 certifierade medarbetare som genomgått den utbildning och de tester som ingår i certifieringen avslutar John.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

Åtta års samarbete talar sitt tydliga språk

Stena Fastigheter Malmö AB ingår i Stena Sfären som är en av Sveriges största privata fastighetsägare. Lennart Westerlund är fastighetschef och har bara positiva erfarenheter efter flera års samarbete med Servicekuben.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler