Takrenovering och fönsterbyte i Helsingborg

I Brf Parkkvarteret renoverar Servicekuben taket och byter samtliga fönster och balkongdörrar. Beställaren är Brf Parkkvarteret och ombud är Bredablick Fastighetspartner. Fastigheten är från 1940-talet med ett undermåligt och läckande tak samt fönster med rötskador, något som nu åtgärdas.

- Fastigheten består av 15 hushåll som till midsommar kommer ha helt nya balkongdörrar och fönster. Tegelpannorna på taket har bytts ut och vi har även sett över taksäkerheten. Det är ju sotarnas arbetsmiljö och då krävs det att det finns bryggor och stegar som uppfyller de krav som finns. Takarbetet är så gott som klart med en kommande besiktning i veckan säger John Nilsson på Servicekuben.

Takrenovering och fönsterbyte i Helsingborg

Lång erfarenhet av kulturminnesmärkta byggnader

Fastigheten är q-märkt vilket innebär att fastigheten har ett kulturhistoriskt värde. Det innebär att inga större förändringar gällande framför allt fasadens utseende får ske utan godkännande. Servicekuben har lång erfarenhet av kulturminnesmärkta byggnader och att bevara gamla detaljer.

- Efter att processen med byggnadsnämnden var klar har taket bytts och nu har också alla fönster levererats och är färdiga att monteras. Vi är nu fyra man på plats och efter att vi planerat arbetet inne i lägenheterna, informerat och fått nycklar har vi nu påbörjat arbetet med byten av fönster och balkongdörrar. Vi började med trappuppgångar och källare och är nu inne i de första lägenheterna. De gamla fönsterna rivs ut och ersätts av nya och till midsommar kan de boende både stoltsera med nytt tak, fönster och balkongdörrar avslutar John.

Servicekuben söker personal

Servicekuben Söker du en utmaning? Då är du välkommen till oss på Servicekuben. Vi har genom en ökad orderingång av intressanta byggprojekt, fått möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till företaget.

Åtta års samarbete talar sitt tydliga språk

Stena Fastigheter Malmö AB ingår i Stena Sfären som är en av Sveriges största privata fastighetsägare. Lennart Westerlund är fastighetschef och har bara positiva erfarenheter efter flera års samarbete med Servicekuben.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Novembers kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler