Åkarnas Hus, Helsingborg

LundHbg-6457

Servicekuben genomför just nu, på uppdrag av Sigillet Fastighets AB, renoveringsarbete av en brandskadad industrifastighet i Helsingborg.    

Fastighetens skador efter branden är omfattande och vi kommer att renovera 2500 kvm av TRP-taket på fastigheten. Vi kommer även att bygga fem nya entresolbjälklag där de befintliga är förstörda. Några brandcellsväggar kommer att bytas ut, samt några stålpelare, stålbjälkar och inkörsportar. Fastigheten kommer även att målas om interiört.  

Projektet började i augusti 2022 och beräknas vara färdigt i maj 2023. 

För mer information kontakta Martin Perlborn, 040-680 88 82.