Åkarnas Hus, Helsingborg

LundHbg-6457

Servicekuben genomförde, på uppdrag av Sigillet Fastighets AB, ett renoveringsarbete av en brandskadad industrifastighet i Helsingborg.    

Fastighetens skador efter brand var omfattande och vi renoverade 2500 kvm av TRP-taket på fastigheten. Vi byggde även fem nya entresolbjälklag där de befintliga var förstörda. Några brandcellsväggar byttes ut, samt några stålpelare, stålbjälkar och inkörsportar. Fastigheten målades även om interiört.  

Projektet började i augusti 2022 och stod färdigt i maj 2023. 

För mer information kontakta Martin Perlborn, 040-680 88 82.