Asklunda förskola, Vellinge

1_asklunda

Servicekuben AB har på uppdrag av Vellinge kommun, på totalentreprenad, utfört ny- och ombyggnation av Asklunda Montessoriförskola. 

Entreprenaden utfördes i två huvuddelar. Huvuddel ett innebar rivning av befintlig byggnad samt nybyggnation av lokaler med plats för 160 barn. Vi byggde också om tillhörande förskolegård, förråd och parkering. Detta projekt startade i juni 2018 och förskolan var färdig för invigning i oktober 2019. Den nya förskolan består av bland annat ett stort allrum, utesovmöjligheter, lekrum och gymnastiksal. 

Huvuddel två inleddes direkt efter huvuddel ett var färdig, och innebar en totalrenovering av den gamla huvudbyggnaden som ligger bredvid den nya. Detta arbete färdigställdes i juli 2020 och i och med det fanns det plats för ytterligare 40 barn på förskolan.