Beckhoff, Malmö

Drönare 0898

Servicekuben AB har på totalentreprenad genomfört ett nybyggnadsprojekt för Wihlborgs Fastighets AB. Projetet har haft ett starkt hållbarhetsfokus och har inneburit en nybyggnation av kontor för Beckhoff Sverige. Projektet har preliminärt certifierats enligt Miljöbyggnad manual 3.0 betyg Guld.

Förutom nybyggnad av kontor och lagerlokal inkl färdigställande av kringliggande markytor, samt installation av solceller på taket, har vi även uppfört ett miljöhus på fastigheten Hindbygården 7. Kontorsbyggnaden har en spännande arkitektur och har utrustats med intelligent fastighetsautomation, som är ett av Beckhoffs huvudproduktområden vid sidan av styr- och automatlösningar för industrin. Byggnaden ligger utmed Inre Ringvägen i Malmö.

Projektet började i maj 2021 och avslutades i oktober 2022.

För mer information kontakta Johan Hylén, 040-680 88 83.