Brf. Ellstorp, Malmö

Stambyten-2409

Servicekuben AB har på uppdrag av HSB Brf. Ellstorp i samverkan utfört stambyte och badrumsrenovering i flerfamiljshus i Malmö.

Projektet omfattar 404 bostadsrätter, 13 lokaler, samt skyddsrum i både hög- och låghus. Bostadsrättshavarna bodde kvar under entreprenaden och hade möjlighet att göra tillval. Efter stambytet renoverades trapphusen med nya lägenhets- och entrédörrar och ett nytt passagesystem. Vi byter nu ut allt bottenavlopp under husen.

Projektet påbörjades i oktober 2016 och färdigställdes i november 2019.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.