Brf. Malmöhus 18, Malmö

Img 3365

Servicekuben AB genomför, på uppdrag av Riksbyggen ekonomisk förening, ett omfattande fönster- och takbytesprojekt i Malmö. I samband med detta installeras även solceller. 

Brf. Malmöhus 18 äger fastigheterna Ingenjören tomt 1 & 2 i Malmö. Bostadsrättsföreningen består av 6 flerbostadshus med totalt 252 lägenheter och en sammanlagd bostadsarea på 21 542 m2. Byggnaderna är uppförda 1967.

Ca 1 700 fönster omfattas av bytet. Projektet startade våren 2023 och beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2023/2024. 

För mer information kontakta Johan Hylén, 040-680 88 83.