Brf Rydebäcks Centrum 1, Rydebäck

Rundtur-1819

Servicekuben Väst AB genomför på samverkansentreprenad, på uppdrag av HSB Nordvästra Skåne, en fasadrenovering för Brf Rydebäcks Centrum 1. 

Fastigheten byggdes 2004 med enstegstätad fasad och har nu drabbats av fuktproblem i utfackningsväggarna. Vi kommer riva all fasad in till trästommen för besiktning, och eventuella åtgärder. Därefter återställer vi fasaden med ny vindskyddsskiva, tvåstegstätad isolerad fasad med luftspalt för bättre skydd mot framtida fukt. Fasadbruttoyta är på 2700 kvm.

Projektet startade augusti 2023 och beräknas pågå till sommaren 2024. 

För mer information kontakta Conny Andersson, 040-619 09 01.