Brf. Tingvallen, Lund

Drönare-0565

Servicekuben genomför, på uppdrag av HSB Brf. Tingvallen, i samverkan, ett intressant renoveringsprojekt med hållbarhetsfokus.

HSB-föreningen Tingvallen på Skarpskyttevägen på Norra Fäladen är med sina 414 lägenheter i femton byggnader en av Skånes största bostadsrättsföreningar. Husen byggdes på 60-talet med fasadskivor av plåt. När man 2017 tittade på att göra vid befintliga 3-glasfönster, som sattes in under oljekrisen på 80-talet, upptäcktes omfattande rötskador bakom fasaden och ett betydligt större grepp behövde göras för att komma till rätta med energiförbrukningen. 

Vår lösning kombinerar fördelarna med det prefabricerade och det platsbyggda. Prefabricering så långt det går, för att få ner kostnaderna, och platsbyggt där det behövs, för att ha en större flexibilitet. 

För att kunna bygga med kvarboende hyresgäster behöver arbetet med varje lägenhet att gå snabbt. På en dag river vi lägenhetens yttervägg (inkl. fasaden) och sätter upp en ny vägg med fönster. Det innebär att lägenheten blir tät samma dag. De följande två dagarna spacklar och målar vi, och därefter kan hyresgästen ställa tillbaka möblerna. Målet är att värmebehovet ska halveras, lägenhetsinnehavare vars väggar är utbytta har redan rapporterat om minskad värmeförbrukning.

Vi gör även balkongerna 60 cm djupare, från 2 meter till 2,6 meter, vilket gör dem betydligt mer möblerbara.

Under två år drevs projektet som ett FAS-0 projekt, där Servicekuben var konsulter till föreningen. Från mars 2022, drevs det till en start som ett pilotprojekt i samverkan mellan Servicekuben och bostadsrättsföreningen. I mars 2023 blev det klart att renoveringsprojektet omfattar samtliga 15 fastigheter i föreningen. Projektet beräknas vara klart i april 2025.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.

Läs artiklarna om projektet: ”Renovering med omedelbar effekt” och ”Som att köra bil utan katalysator”.