Brf. Tingvallen, Lund

Drönare-0565

Servicekuben genomför, på uppdrag av HSB Brf. Tingvallen, i samverkan, ett intressant renoveringsprojekt med hållbarhetsfokus.

Husen i bostadsrättsföreningen byggdes på 60-talet och hade plåtskivor utanpå, vilket var väldigt tätt. Men fukt har kommit in bakom plåtarna, vilket har gjort att både väggarna och fasaden måste bytas.

Vår lösning kombinerar fördelarna med det prefabricerade och det platsbyggda. Prefabricering så långt det går, för att få ner kostnaderna, och platsbyggt där det behövs, för att ha en större flexibilitet.

För att kunna bygga med kvarboende hyresgäster behöver arbetet med varje lägenhet att gå snabbt. På en dag river vi lägenhetens yttervägg (inkl. fasaden) och sätter upp en ny. Det innebär att lägenheten blir tät samma dag. De följande två dagarna spacklar och målar vi, och därefter kan hyresgästen ställa tillbaka möblerna.

Vi gör även balkongerna 60 cm djupare, från 2 meter till 2,6 meter, vilket gör dem betydligt mer möblerbara.

Bostadsrättsförening består av totalt 15 fastigheter och totalt 414 lägenheter. Vi har i dagsläget färdigställt en fastighet och påbörjat arbetet med fastighet två och tre. Projektet började i mars 2022 och de två fastigheterna som vi nu arbetar med ska vara färdigställda i april 2023.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.

Läs mer om projekt Tingvallen här.