Brf. Tingvallen, Lund

Skarpskyttevägen-0140

Servicekuben genomför, på uppdrag av HSB Brf. Tingvallen, i samverkan, ett intressant renoveringsprojekt med hållbarhetsfokus.

I ett första skede är projektet ett pilotprojekt där vi kommer att byta ut fasaden i etapper, med kvarboende hyresgäster. Husen i bostadsrättsföreningen byggdes på 60-talet och hade plåtskivor utanpå, vilket var väldigt tätt. Men fukt har kommit in bakom plåtarna, vilket har gjort att både väggarna och fasaden måste bytas.

Vi kommer att genomföra en lösning som kombinerar fördelarna med det prefabricerade och det platsbyggda. Prefabricering så långt det går, för att få ner kostnaderna, och platsbyggt där det behövs, för att ha en större flexibilitet.

För att kunna bygga med kvarboende hyresgäster behöver arbetet med varje lägenhet att gå snabbt. På en dag river vi lägenhetens yttervägg (inkl. fasaden) och sätter upp en ny. Det innebär att lägenheten blir tät samma dag. De följande två dagarna spacklar och målar vi, och därefter kan hyresgästen ställa tillbaka möblerna.

Vi kommer även att göra balkongerna 60 cm djupare, från 2 meter till 2,6 meter, vilket gör dem betydligt mer möblerbara.

Bostadsrättsförening består av totalt 15 fastigheter och totalt 414 lägenheter. Faller pilotprojektet väl ut så kommer projektet att pågå under 4 år.

Pilotprojektet började i mars 2022 och beräknas vara färdigt i juni 2022.