BUP Region Skåne, Helsingborg  

IMG_0556

Servicekuben Väst genomför, på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter AB, ett omfattande totalentreprenadprojekt. Vi kommer att genomföra en hyresgästanpassning på två plan, för Region Skånes Barn- och ungdomspsykiatrimottagning på plan 4-5 på Rönnowsgatan 10-12 i Helsingborg.

Befintlig planlösning rivs ut till 100%, för att ge plats för BUP Region Skåne. Lokalerna kommer att innehålla samtalsrum, mottagningsrum, kontor, träningsrum, matsal och personalutrymme. Det ställs höga krav på ljudklassning av innerväggar.

Projektet startade i med projektering i februari 2022 och beräknas vara färdigt för slutbesiktning i november 2022.