BUP Region Skåne, Helsingborg  

IMG_0556

Servicekuben Väst genomförde, på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter AB, ett omfattande totalentreprenadprojekt. Det handlade om en hyresgästanpassning på två plan, för Region Skånes Barn- och ungdomspsykiatrimottagning på plan 4-5 på Rönnowsgatan 10-12 i Helsingborg.

Befintlig planlösning revs ut till 100%, för att ge plats för BUP Region Skåne. Lokalerna innehåller nu samtalsrum, mottagningsrum, kontor, träningsrum, matsal och personalutrymme. Det ställdes höga krav på ljudklassning av innerväggar.

Projektet startade med projektering i februari 2022 och stod färdigt för slutbesiktning i november 2022.

För mer information kontakta Conny Andersson 042-619 09 01.