Coop Burlöv, Arlöv

Servicekuben-1538

Servicekuben AB har, på uppdrag av Coop Butiker och Stormarknader AB, på totalentreprenad utfört ombyggnad av lokaler till butikslokaler för Stora Coop.

Projektet omfattade att delar av befintlig byggnad revs. Befintliga installationer rustades upp och kompletterades med nya för att uppfylla Coops krav.  Fettavskiljare installerades under mark på befintlig parkering. Verksamhet pågick i angränsade lokaler under byggtiden.

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i juli 2021.