Doka, Helsingborg  

DCIM100MEDIADJI_0312.JPG

Servicekuben Väst har, på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter AB, genomfört ett omfattande projekt med hållbarhetsfokus. Det innefattar nybyggnation av både kontor- och produktionshall, kv Snårskogen 5 Väla, i Helsingborg. 

Total BTA är 2240 m2 (varav kontoret är 550 m2 och produktionshallen 1690 m2).

För kontoret gäller att det är platta på mark, med ytterväggar av 350 mm isoblock, som putsats. Aluminiumpartier i fasad. Tak av papp som belagts med sedum. Invändigt har vi byggt kök och matsal, kontor, omklädningsrum och teknikutrymme. Kontoret är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld.

För produktionshallen gäller att det är betongplatta och grund av betongelement. Ytterväggar består av sandwichelement, vilket ger bra värmeisolering och hållfasthet. Vi har bygt portar och aluminiumpartier i fasad. Tak av ytpapp. Invändigt har vi byggt kontor, teknikutrymme och tvättbox.

Projektet startade i april 2022 och stod färdigt i maj 2023.

För mer information kontakta Conny Andersson 042-619 09 01.

Illustrationer: Extend Arkitekter