Doka, Helsingborg  

doka entré

Servicekuben Väst genomför, på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter AB, ett omfattande projekt med hållbarhetsfokus. Det innefattar nybyggnation av både kontor- och produktionshall, kv Snårskogen 5 Väla, i Helsingborg. 

Total BTA är 2240 m2 (varav kontoret är 550 m2 och produktionshallen 1690 m2).

För kontoret gäller att det är platta på mark, med ytterväggar av 350 mm isoblock, som putsas. Aluminiumpartier i fasad. Tak av papp som beläggs med sedum. Invändigt byggs kök och matsal, kontor, omklädningsrum och teknikutrymme. Kontoret ska certifieras Miljöbyggnad Guld.

För produktionshallen gäller att det är betongplatta och grund av betongelement. Ytterväggar består av sandwichelement, vilket ger bra värmeisolering och hållfasthet. Vi bygger portar och aluminiumpartier i fasad. Tak av ytpapp. Invändigt bygger vi kontor, teknikutrymme och tvättbox.

Projektet startar i april 2022 och beräknas vara färdigt i maj 2023.

Illustrationer: Extend Arkitekter