Filaren 22, Landskrona

Drönare Hbg 240214 0515

Servicekuben Väst AB genomförde på totalentreprenad, på uppdrag av HSB Landskrona, fönsterbyte samt tak- och fasadrenovering av Filaren 22. 

Utöver högtryckstvätt behövde tegelfasaden ny infästning samt lagning av spruckna tegelstenar och omfogning. Sockeln målades. Balkongplattorna bilades upp och gjöts om och balkongerna fick nya räcken. Taket lades om med nya tegelpannor inkl ny taksäkerhet samt ny takavvattning

Projektets utmaning var att Vengatan i Landskrona, där fastigheten är placerad, är en brandgata vilket innebar att vi fick inte tillstånd för container för byggavfall och materialhantering. Detta krävde stor planering av samordning  för materialhantering och kranlyft.

Projektet pågick mellan maj och september 2023. 

För mer information kontakta Conny Andersson, 040-619 09 01.