Folkskolan 1

Folkskolan1

Servicekuben AB har på uppdrag av Stadsfastigheter Malmö, på generalentreprenad, utfört en ombyggnation av skola i centrala Malmö.

Projektet innebar ombyggnad och anpassning till högstadieskola för ca 450 elever. Byggnaden, ursprungligen uppförd 1899, har sedan 1994 nyttjats som Konsthögskola. Även nytt miljöhus och förråd byggdes.

Hänsyn togs under arbetets gång för ordinarie verksamhet som pågick i omkringliggande byggnader.

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i augusti 2019.