Folkskolan 1, Malmö

Folkskolan1

Servicekuben AB har på uppdrag av Stadsfastigheter Malmö, på generalentreprenad, utfört en renovering och ombyggnation av Mellersta Förstadsskolan i centrala Malmö.

Byggnaden, ursprungligen uppförd 1899, hade sedan 1994 nyttjats som Konsthögskola. Projektet innebar anpassning till högstadieskola för ca 450 elever. Skolan helrenoverades för att ge goda förutsättningar för högkvalitativt lärande. Vi byggde även nytt miljöhus och förråd.

Hänsyn togs under arbetets gång för ordinarie verksamhet som pågick i omkringliggande byggnader.

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i augusti 2019.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.