Gängtappen, Malmö

Servicekuben 1527

Servicekuben AB har, på uppdrag av Länsförsäkringar Skåne, på totalentreprenad utfört ombyggnad av kontorslokaler i Malmö.

Projektet omfattade att bygga om flera lokaler i i kvarteret Gängtappen 1, en anrik byggnad i Västra Hamnen, för att anpassa dem till Länsförsäkringar Skånes utökade behov av kontorsyta. Kundens huvudkontor skulle flyttas till Gängtappen och Helsingborgs- och Malmökontoren skulle samlokaliseras. Därför behövde kontoret rymma ytterligare 100 medarbetare.

Projektet startade i augusti 2020 och avslutades i april 2021.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.