Glumslöv Övra 13:17, Landskrona

Glumslov Ovra

Servicekuben Väst AB har på uppdrag av Samfundet Karmelitsystrarna OCD, på generalentreprenad, utfört en takrenovering.

Projektet omfattade att riva av 1200 kvm befintliga takpannor för rivning av läkt och underlagspapp och byte av rötskadad råspont. Nya plåtdetaljer i koppar vid vinkelrännor och genomföringar monterades. Befintliga kopparhängrännor sparades och ny kopparbandtäckning om ca 25 kvm monterades i takdal. Återmontering av gamla takpannor och ny taksäkerhet utfördes.

Arbetet fick utföras så tyst och smidigt som möjligt innanför klostermurarna, för att inte störa den pågående klosterverksamhet och de nunnor som lever och verkar där. Höga krav ställdes på hantverkarnas agerande, uppförande och visad hänsyn till verksamhetens tider i form av mässa, vilostund och bönestund.

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i mars 2020.

För mer information kontakta Conny Andersson 042-619 09 01.