Hermodsdal, Malmö

1 Stambyten-2276

Servicekuben har, på uppdrag av tena Fastigheter, genomfört ett omfattande stambytesprojekt på Hermodsdal i Malmö.

Projektet omfattade 668 lägenheter. Badrummen totalrenoverades med nya rör, nytt kakel, våtrumskassett, dusch, toalett, och övriga sakvaror. Dörröppningen till badrummet breddades, och en ny dörr sattes in till varje badrum. Varje badrum utrustades även med egen vattenmätare. Allt detta utfördes med kvarboende hyresgäster.

Platschef och arbetsledare besökte varje lägenhet personligen, för att hyresgästerna skulle våga ställa alla de frågor som de kanske inte ville ställa inför en stor grupp. Varje lägenhet kunde också ha unika utformningar, t ex garderober som hade tillkommit där rören behövde dras. Därför var det en fördel även i planeringen, att vi inspekterade varje lägenhet.

Mellan 60 – 80 lägenheter var igång samtidigt, men befinann sig i olika stadier, där olika moment pågick. Genom att i största möjliga mån undvika uppehåll, så undvek vi upptrappnings- och nedtrappningsstadierna, och processen blev betydligt mer effektiv för alla inblandade parter.

Projektet påbörjades i september 2019 och var klart i april 2022.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.