Hermodsdal, Malmö

1 Stambyten-2276

Servicekuben genomför, på uppdrag av Stena Fastigheter, ett omfattande stambytesprojekt på Hermodsdal i Malmö.

Projektet omfattar 668 lägenheter. Badrummen totalrenoveras med nya rör, nytt kakel, våtrumskassett, dusch, toalett, och övriga sakvaror. Dörröppningen till badrummet breddas, och en ny dörr sätts in till varje badrum. Varje badrum utrustas även med egen vattenmätare. Allt detta utförs med kvarboende hyresgäster.

Platschef och arbetsledare besöker varje lägenhet personligen, för att hyresgästerna ska våga ställa alla de frågor som de kanske inte vill ställa inför en stor grupp. Varje lägenhet kan också ha unika utformningar, t ex garderober som har tillkommit där rören behöver dras. Därför är det en fördel även i planeringen, att inspektera varje lägenhet.

Mellan 60 – 80 lägenheter är igång samtidigt, men befinner sig i olika stadier, där olika moment pågår. Genom att i största möjliga mån undvika uppehåll, så undviks upptrappnings- och nedtrappningsstadierna, och processen blir betydligt mer effektiv för alla inblandade parter.

Projektet påbörjades i september 2019 och beräknas vara klart i april 2022.