HSB Brf. Liljan, Helsingborg

LundHbg-6385

Servicekuben Väst har på totalentreprenad för HSB Brf Liljan i Helsingborg, utfört ett stort fönsterbytesprojekt på 160 fönster. Fastigheten är skyddad, vilket innebar att vi fick beställa måttillverkade fönster för att efterlikna originalfönstren. Projektet genomfördes med kvarboende hyresgäster.

Projektet startade november 2021 och avslutades i februari 2022. 

För mer information kontakta Conny Andersson 042-619 09 01.