Kronofogden, Malmö

Kronefogden 0400

Servicekuben AB har på totalentreprenad genomfört en hyresgästanpassning på plan 3 vid Masttorget, Malmö. Vår uppdragsgivare var Skandia Fastigheter AB och hyresgästen Kronofogden.  

Kronofogdens lokaler skalades genom denna lokalanpassning ner från 3 till 1 våningsplan. En anledning till detta är det ökade distansarbetet. De publika ytorna där bland annat auktionssal innefattas, särskiljdes från kontorsdelen som säkerhetsklassats, skyddsklass 2.

Byggnaden är från 2013 och befintliga innerväggar revs medan innertak med systemväggar återvanns i den mån det var möjligt. Till viss del återvanns även golvbeläggningen. De befintliga väggarna som gränsade mot säkerhetsklassade ytor, förstärktes med plåt. Detta kompletterades med nya väggar, nytt golv och nya ytskikt. Köket var det område där återbruket var mest omfattande, befintliga luckor målades om och där det behövdes kompletterades inredningen. Bänkskivor byttes. Den interna trappan sattes igen och här jobbade vi med kolfiberförstärkning istället för balkar. 

Utmaningen var att på befintlig yta härbärgera material som återanvänts, såsom systemväggar och undertak. Samt avfall (rivningsmaterial och emballage) som hämtades upp varannan vecka.

Projektet startade april 2023 och pågick till december 2023. 

För mer information kontakta Martin Perlborn, 040-680 88 82.