Kv. Åkarp 24:2, Åkarp

Kv Akarp Dalslundsskolan

Servicekuben AB har på uppdrag av Burlövs kommun, på generalentreprenad, utfört om- och tillbyggnad av befintligt storkök och matsal på Dalslundskolan i Åkarp.

Ordinarie skolverksamhet pågick inom fastigheten under tiden projektet pågick. Projektet genomfördes som en entreprenad, men togs i bruk i etapper. Då skolan var i stort behov av att få tillgång till matsal prioriterades om- och tillbyggnad av denna som togs i bruk först.

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i april 2018.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.