Kv. Bilden 10, Malmö

Trikåfabriken-7124

Servicekuben genomförde, på uppdrag av Stena Fastigheter AB, ett omfattande projekt med fokus på hållbarhet på gamla Trikåfabriken i kulturkvarteret Bilden på Möllevången, i Malmö. Trikåfabriken och kvarteret har en spännande historia och målet var att fastigheten skulle genomgå så få förändringar som möjligt och med minsta möjliga påverkan på miljön.  

Projektet utfördes på totalentreprenad och omfattade renovering, ombyggnation och kontorsanpassning av fastighet på 4850 kvm. Kontoren anpassades för att enkelt kunna skalas upp och ner, i takt med att verksamheter växer eller krymper. Tanken är att Trikåfabriken ska bli en ny, aktiv mötesplats för kreativa företagare och målgruppen är arkitektbolag, små och stora konsultbolag, frilansande formgivare, fotografer, hantverkare, IT- och speltillverkare och restaurangägare. I renoveringsarbetet bibehölls så mycket som möjligt av originaldetaljer och material för att behålla Trikåfabrikens unika karaktär och industriella känsla.  

Vi har skapat ett modernt och hållbart kontor, genom en väl genomtänkt och strukturerad renoveringsprocess. Genom målmedvetet arbete, tillsammans med kund och underentreprenörer, återbrukade vi så mycket material som möjligt och bevarade den gamla kulturbyggnaden. Allt som vi inte hittade användning för själv såg vi till att återbruks- och återvinningsleverantörer tog hand om, så att så lite material som är möjligt gick till spillo. 

Detaljer som byttes ut på 70-80-talet var inte i linje med hur byggnaden en gång såg ut. Där arbetade vi med specialtillverkare för att få tillbaka byggnadens detaljer som de såg ut i original.   

Det är ett pionjärprojekt då det som första ombyggnadsprojekt i Sverige ska klimatberäknas och certifieras enligt standarden Miljöbyggnad iDrift nivå Guld, för att även på lång sikt bidra till miljö- och klimatnytta. Projektet är en del i ett forskningsprojekt kallat ”Branschimplementering av klimatberäkningar inom fastighetsrenovering och ombyggnad”, och är utlyst via Nova2. 

Projektet påbörjades i mars 2021 och stod färdigt i november 2022.

Trikåfabriken var ett av tre projekt i final i Årets Bygge 2023, kategorin Renovering.

För mer information kontakta Martin Perlborn, 040-680 88 82.