Kv. Bilden 10, Malmö

kv_bilden_1

Servicekuben genomför, på uppdrag av Stena Fastigheter AB, ett omfattande projekt med fokus på hållbarhet på gamla Trikåfabriken i kulturkvarteret Bilden på Möllevången, i Malmö. Trikåfabriken och kvarteret har en spännande historia och målet är att fastigheten ska genomgå så få förändringar som möjligt och med minsta möjliga påverkan på miljön.  

Projektet utförs på totalentreprenad och omfattar renovering, ombyggnation och kontorsanpassning av fastighet på 4850 kvm. Kontoren ska vara anpassade för att enkelt kunna skalas upp och ner, i takt med att verksamheter växer eller krymper. Tanken är att Trikåfabriken ska bli en ny, aktiv mötesplats för kreativa företagare och målgruppen är arkitektbolag, små och stora konsultbolag, frilansande formgivare, fotografer, hantverkare, IT- och speltillverkare och restaurangägare. I renoveringsarbetet ska vi bibehålla så mycket som möjligt av originaldetaljer och material för att ha kvar Trikåfabrikens unika karaktär och industriella känsla.  

Vi skapar ett modernt och hållbart kontor, genom en väl genomtänkt och strukturerad renoveringsprocess. Genom målmedvetet arbete, tillsammans med kund och underentreprenörer, återbrukar vi så mycket material som möjligt och bevarar den gamla kulturbyggnaden. Allt som vi inte finner användning för själv ser vi till att återbruks- och återvinningsleverantörer tar hand om, så att så lite material som är möjligt går till spillo. 

Detaljer som bytts ut på 70-80-talet är inte i linje med hur byggnaden en gång såg ut. Där arbetar vi med specialtillverkare för att få tillbaka byggnadens detaljer som de såg ut i original.   

Det är ett pionjärprojekt då det som första ombyggnadsprojekt i Sverige ska klimatberäknas och certifieras enligt standarden Miljöbyggnad iDrift nivå Guld, för att även på lång sikt bidra till miljö- och klimatnytta. Projektet är en del i ett forskningsprojekt kallat ”Branschimplementering av klimatberäkningar inom fastighetsrenovering och ombyggnad”, och är utlyst via Nova2. 

Projektet påbörjades i mars 2021 och beräknas vara färdigt i november 2022.

Läs mer på https://www.stenafastigheter.se/vi-bygger/Trikafabriken/