Kv. Borstahusen 1:1, Landskrona

Kv Borstahusen

Servicekuben Väst AB har på uppdrag av Landskrona Församling, på totalentreprenad, utfört rivning av ett befintligt cykelgarage och nybyggnation av gravstensverkstad.

Projektet omfattade isolerad betongplatta med nya ytterväggar och nytt tak. Nya el- och VVS-installationer utfördes. Invändigt kläddes väggarna med Swisspearlskiva eller björkplywood. Betonggolv HTC-slipades med Platinum. Nya portar, dörrar och fasadfönster monterades.

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i september 2020.

För mer information kontakta Conny Andersson 042-619 09 01.