Kv. Cronholm 1, Malmö

Krusegatan-3489

Servicekuben AB genomför på totalentreprenad två hyresgästanpassningar på Krusegatan 19, Malmö. Vår uppdragsgivare är Sydsvenska Hem och hyresgästerna är Kriminalvården NTE och Hälsa hemma.   

Arbetet utförs i 3-våningsbyggnaden mot öster som är sammankopplad med historiska Sydsvenskanhuset utmed Stockholmsvägen. Plan 1 anpassas till Vårdcentralen Hälsa Hemma som i och med inflyttning etablerar sig i Skåne. Befintliga lokaler rivs för en ny planlösning innehållande väntrum, undersökningsrum, laboratorium, kontor, kök/toaletter samt ny entré ut mot parkeringen. Så långt det går återanvänds material såsom befintliga väggar av sten som lagas. Nytt golv och nya ytskikt. 

Kriminalvårdens NTE (nationella transportenhet) utökar sina befintliga lokaler på plan 2 med en utbildningsdel där vi förutom kontor, omklädningsrum och toaletter, bygger en träningscell som kommer användas i undervisningssyfte. På detta våningsplan jobbar vi med dubbla väggar med isolering däremellan för kontorsytorna, för att klara 54 decibels ljudkrav. Den renoverade delen kommer att kopplas ihop med befintligt kontor med säkerhetsdörr och ytterramen av nytt kontor kommer säkerhetsklassas, skyddsklass 2. Nytt golv och nya ytskikt.

I samband med dessa hyresgästanpassningar byter vi även luft- och ventilationsaggrega på alla plan, även för plan 3 som innehåller en lokal på 1800 kvm som idag står outhyrd. Ny kylanläggning på taket byts slutligen ut i december.

Projektet startade juni 2023 och beräknas pågå till december 2023. 

För mer information kontakta Martin Perlborn, 040-680 88 82.