Kv. Dubbelknappen, Malmö

1 Bevego-0687

Servicekuben AB har på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter, på totalentreprenad, utfört nybyggnation av produktionshall med tillhörande kontorsdel åt Bevego intill deras befintliga anläggning i Fosie. Vi byggde även omklädningsrum, pentry, dusch och wc som en del av kontorsutrymmet. Markarbeten utfördes samt nya parkeringsplatser och ytterbelysning.

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i juni 2021.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.