Kv. Hästhagen, Helsingborg

kv_hasthagen_kontor

Servicekuben Väst AB har på uppdrag av Wihlborgs Sydporten/Fastigheter, på totalentreprenad, utfört en hyresgästanpassning på plan 2.

Projektet omfattade att riva ut delar av befintlig planlösning och bygga upp nya kontorsrum, kök, mötesrum, städ och serverrum. På samtliga ytor lades nya golv och väggar målades om. Anpassning av undertak och befintliga installationer utfördes.

Projektet startade i september 2020 och avslutades i december 2020.