Kv. Hästhagen, Helsingborg

kv_hasthagen_flaktrum

Servicekuben Väst AB har på uppdrag av Wihlborgs Sydporten/Fastigheter, på totalentreprenad, byggt nytt fläktrum på taket på en skola i Helsingborg.

Projektet omfattade att riva ut befintliga VVS- och elinstallationer, riva befintligt fläkthus och återuppbygga ett nytt fläktrum med 2 st nya ventilationsaggregat med tillhörande kylmaskiner och elinstallationer. Fläktrummets väggar kläddes med TRP-plåt och på fläktrumstaket monterades ny ytpapp. Ny taksäkerhet utfördes.

Krav ställdes att ventilationsarbetena skulle vara klart till skolstarten. Projektet startade i juni 2020 och avslutades i augusti 2020.

För mer information kontakta Conny Andersson 042-619 09 01.