Kv. Linoljan, Malmö

1 linoljan

I kvarter Linoljan, i området Limhamns Sjöstad i Malmö, genomför Servicekuben just nu på uppdrag av Sigurd Bostad AB ett totalentreprenadprojekt, som omfattar nybyggnation av flerbostadshus.

Mikael Wikeborg/Wikeborg Arkitektur är arkitekten bakom detta spännande projekt. Arkitekten har skapat flera uppmärksammade byggnader i och runt Malmö, bl a i Västra Hamnen. 

Kvarteret Linoljan kommer att bestå av sex olika byggnader, med egna särdrag, detaljer, linjer och mått, för att skapa en varierad bebyggelse som ger intryck av att ha vuxit fram över tid, hus för hus, på ett naturligt sätt. Det kommer att vara en tidlös och humanistisk arkitektur, kulturellt förankrad i skånsk tegeltradition. Samtliga husfasader muras i tegel och får tak i plåt, och en gemensam stomme i platsgjuten betong.

Fastigheterna kommer att bestå av totalt 127 moderna och ljusa hyreslägenheter, med fina utsikter och stort ljusinflöde. Lägenheterna byggs i storlekar från 1 r o k på 29 m2, till 5 r o k på 155 m2. Med denna mix finns lägenheter för de flesta, och därför finns goda förutsättningar till en blandad sammansättning av hyresgäster – ung som gammal, familj som ensamstående, student som pensionär. 

Limhamns Sjöstad har under de senaste åren utvecklats till en av Malmös mest attraktiva stadsdelar, från att tidigare ha varit ett gammalt industriområde. Här finns såväl bostäder, butikslokaler, skolor och förskolor, som grönområden och närheten till havet. Området i sin helhet kommer att innehålla mer än 4 000 bostäder.

Kvarteret Linoljan ingår i den sista raden kvarter inom Limhamns Sjöstad som utgör gräns mot Ribersborgsstranden. Det har ett ypperligt läge – 600 m från badstrand, 800 m från småbåtshamn, 500 meter från Hylliekrokens golfbana och en dryga km från Limhamns centrum. Man har dessutom livsmedelsaffär på ca 50 meters avstånd, busshållplats inom ca 200 meter, restaurang och apotek inom 100 meter och skola och förskola i intilliggande kvarter. Det är också nära till centrala Malmö, men med småstadens charm bevarad inpå knutarna.

Projektet kommer att vara färdigt november 2022 och ska certifieras Miljöbyggnad Silver.

Bostäderna

Lägenheterna kommer att vara ljusa och välkomnande, med planlösningar som ger mycket bostad för kvadratmetrarna och med en flexibilitet för förändrade familjesituationer.

Material och utrustning kommer att hålla hög standard, och det kommer att finnas möjlighet att komplettera på ett rationellt sätt. Samtliga lägenheter ska ha egna tvättmöjligheter och det kommer även att finnas en gemensam tvättstuga i Hus E. Lägenheterna kommer att ha gott om förvaringsutrymme och hyresgästerna erbjuds även ett lägenhetsförråd i källarplanet. Färgsättning och materialval utgår från skandinavisk tradition.

Gården – en trivsam, grön oas

Den gemensamma gården kommer att bli en trivsam, grön oas, och blir en attraktiv kontrast till den urbana miljön utanför. Lägenheterna på bottenplan kommer att ha egna grönskande uteplatser. Miljöhuset, där källsortering för återvinning sker, kommer att ha gröna väggar och tak. Loftgången kommer att förses med gröna spaljéer.

Rabatterna kommer att domineras av häckar och buskar. Det kommer att finnas grillplats, lekplats och soldäck för hyresgästernas trivsel. Cykelställ kommer att finnas, även för paketcyklar. Alla funktioner ska bli fullt tillgängliga ur ett handikapperspektiv. Hela fastigheten är rökfri, och det innebär att lägenheter, balkonger, uteplatser, innergård och entréer är rökfria.

Hållbart boende

Denna fastighet ska certifieras Miljöbyggnad Silver och byggs med Byggmästarkvalitet för en långsiktig förvaltning. Med långsiktiga kvalitéer, tidlös gestaltning och goda material, erbjuds hyresgästerna en hållbar och god boendemiljö, med hög trivselfaktor. Det kommer att resultera i liten omflyttning. Samtliga installationer kommer att utgöras av väl beprövad teknik med utgångspunkt i miljö, driftsäkerhet och långsiktighet. Taken kommer förberedas för solceller, och bostäderna utrustas med intelligent installationsteknik.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.