Kv. Linoljan

1 linoljan

I kvarter Linoljan, i området Limhamns Sjöstad i Malmö, genomför Servicekuben just nu på uppdrag av Sigurd Bostad AB ett totalentreprenadprojekt, som omfattar nybyggnation av flerbostadshus. Vi kommer att uppföra totalt 127 moderna hyreslägenheter, två butikslokaler och ett underjordiskt garage.

Limhamns Sjöstad har under de senaste åren utvecklats till en av Malmös mest attraktiva stadsdelar, från att tidigare ha varit ett gammalt industriområde. Här finns såväl bostäder, butikslokaler, skolor och förskolor, som grönområden och närheten till havet. Området i sin helhet kommer att innehålla mer än 4 000 bostäder.

Projektet kommer att vara färdigt november 2022 och ska certifieras Miljöbyggnad Silver.