Kv. Linoljan, Malmö

1 linoljan

I kvarter Linoljan, i området Limhamns Sjöstad i Malmö, genomförde Servicekuben på uppdrag av Sigurd Bostad AB ett totalentreprenadprojekt, som omfattade nybyggnation av flerbostadshus.

Mikael Wikeborg/Wikeborg Arkitektur var arkitekten bakom detta spännande projekt. Arkitekten har skapat flera uppmärksammade byggnader i och runt Malmö, bl a i Västra Hamnen. 

Kvarteret Linoljan består av sex olika byggnader, med egna särdrag, detaljer, linjer och mått, för att skapa en varierad bebyggelse som ger intryck av att ha vuxit fram över tid, hus för hus, på ett naturligt sätt. Det är en tidlös och humanistisk arkitektur, kulturellt förankrad i skånsk tegeltradition. Samtliga husfasader murades i tegel och har tak i plåt, och en gemensam stomme i platsgjuten betong.

Fastigheterna består av totalt 127 moderna och ljusa hyreslägenheter, med fina utsikter och stort ljusinflöde. Lägenheterna byggdes i storlekar från 1 r o k på 29 m2, till 5 r o k på 155 m2. Med denna mix finns lägenheter för de flesta, och därför finns goda förutsättningar till en blandad sammansättning av hyresgäster – ung som gammal, familj som ensamstående, student som pensionär. 

Limhamns Sjöstad har under de senaste åren utvecklats till en av Malmös mest attraktiva stadsdelar, från att tidigare ha varit ett gammalt industriområde. Här finns såväl bostäder, butikslokaler, skolor och förskolor, som grönområden och närheten till havet. Området i sin helhet kommer att innehålla mer än 4 000 bostäder.

Kvarteret Linoljan ingick i den sista raden kvarter inom Limhamns Sjöstad som utgör gräns mot Ribersborgsstranden. Det har ett ypperligt läge – 600 m från badstrand, 800 m från småbåtshamn, 500 meter från Hylliekrokens golfbana och en dryga km från Limhamns centrum. Man har dessutom livsmedelsaffär på ca 50 meters avstånd, busshållplats inom ca 200 meter, restaurang och apotek inom 100 meter och skola och förskola i intilliggande kvarter. Det är också nära till centrala Malmö, men med småstadens charm bevarad inpå knutarna.

Projektet stod färdigt november 2022 och har certifierats Miljöbyggnad Silver.

Bostäderna

Lägenheterna är ljusa och välkomnande, med planlösningar som ger mycket bostad för kvadratmetrarna och med en flexibilitet för förändrade familjesituationer.

Material och utrustning håller hög standard. Samtliga lägenheter har egna tvättmöjligheter och det finns gemensam tvättstuga i Hus E. Lägenheterna har gott om förvaringsutrymme samt ett lägenhetsförråd i källarplanet. Färgsättning och materialval utgår från skandinavisk tradition.

Gården – en trivsam, grön oas

Den gemensamma gården är en trivsam, grön oas, och en attraktiv kontrast till den urbana miljön utanför. Lägenheterna på bottenplan har egna grönskande uteplatser. Miljöhuset, där källsortering för återvinning sker, har gröna ytterväggar och tak. Loftgången är försedd med gröna spaljéer.

Rabatterna domineras av häckar och buskar. Det finnas grillplats, lekplats och soldäck för hyresgästernas trivsel. Cykelställ finns, även för paketcyklar. Alla funktioner är fullt tillgängliga ur ett handikapperspektiv. Hela fastigheten är rökfri, och det innebär att lägenheter, balkonger, uteplatser, innergård och entréer är rökfria.

Hållbart boende

Denna fastighet är certifierad Miljöbyggnad Silver och byggdes med Byggmästarkvalitet för en långsiktig förvaltning. Med långsiktiga kvalitéer, tidlös gestaltning och goda material, erbjuds hyresgästerna en hållbar och god boendemiljö, med hög trivselfaktor. Det kommer att resultera i liten omflyttning. Samtliga installationer gjordes av välbeprövad teknik med utgångspunkt i miljö, driftsäkerhet och långsiktighet. Solceller är monterade på taken, och bostäderna har utrustats med intelligent installationsteknik.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.