Kv. Nytorp, Malmö

Referens1-0373

Servicekuben AB har på uppdrag av MKB Fastighets AB, på totalentreprenad, utfört ombyggnation av kontorslokal på våning 16, till 6 st lägenheter. 

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i januari 2020.

För mer information kontakta Martin Perlborn, 040-680 88 82.