Kv. Porten 3 & 6, Kävlinge

kv_porten

Servicekuben AB har på uppdrag av KKB Fastigheter, på totalentreprenad, utfört nybyggnation av ett flerfamiljshus samt ombyggnad av befintligt hus.

Projektet innebar nybyggnation av ett 4-våningshus med 12 lägenheter samt lokaler i anslutning till befintligt hus. Även ett gårdshus med miljörum och förråd byggdes. Delvis ombyggnad av befintlig byggnad med gårdsbjälklag och mark utfördes och renovering av bland annat gemensam tvättstuga och ventilationssystem.

Stor hänsyn togs under entreprenaden då det fanns kvarboende hyresgäster och verksamheter i fastigheten och i grannfastigheten.

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i oktober 2019.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.