Kv. Suell, Landskrona

kv_suell

Servicekuben Väst AB har på uppdrag av Landskrona Församling, på totalentreprenad, utfört om- och tillbyggnation av samt markarbeten vid Landskrona församlingshem.

Projektet omfattade markarbeten/stensättningsarbeten runt församlingshemmet. Ny entré med nytt skärmtak och nya centerpartier byggdes. Nya fasadpartier monterades.

En ny planlösning gjordes på plan 3 med nya kontor och personalkök. Nya golv och undertak samt målning av väggar utfördes på samtliga ytor. På entréplan är akustikväggpanel monterad samt två nya kök på plats. Ny el drogs i hela fastigheten och VVS anpassades.

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i juni 2020.

För mer information kontakta Conny Andersson 042-619 09 01.