Kv. Uno 5, Malmö

02 Referens 9855

Servicekuben genomförde på totalentreprenad en hyresgästanpassning på plan 1 och 2 på Entré, i Malmö. Vår uppdragsgivare var Fastighets AB Trianon och hyresgästen vi gjorde anpassningen för var Oranus Clinic, som sedan tidigare hade en plastikkirurgiklinik i Helsingborg och som nu startade upp en i Malmö.

Projektet omfattade att från en tom yta bygga upp planlösningen med nya väggar, golv och innertak. Vi anlade nya vatten- och avloppsstammar och två separata ventilationsanläggningar (en vanlig och en steril), samt en sprinkleranläggning. Vi byggde konsultationsrum, undersökningsrum, tre operationssalar, ett uppvakningsrum, en matsal, ett personalrum och två kontorsrum. Då kliniken skulle finnas på två plan byggde vi även en ny hiss mellan våningsplanen inne i kliniken. 

Projektet startade i oktober 2022 och stod färdigt i mars 2023. 

För mer information kontakta Martin Perlborn, 040-680 88 82.