Kv. Våren 2 och Framtiden 1, Malmö 

default

Servicekuben genomför, på uppdrag av MKB Fastighets AB, ett omfattande stambytesprojekt i Malmö.

Projekt Kv. Våren 2 och Framtiden 1 är ett totalentreprenadprojekt där vi totalrenoverar samtliga badrum i åtta flerbostadshus med totalt 422 lägenheter. Förutom badrumsrenoveringarna byter vi ut stammar i badrum och kök, vi byter även ut elen och konverterar ventilationen till mekanisk frånluft i samtliga lägenheter.

70 lägenheter är igång samtidigt, men befinner sig i olika stadier, där olika moment pågår.

Projektet startade i oktober 2021 och beräknas vara färdigt under våren 2024.