Lindängen, Malmö

Stambyten-2337

Servicekuben har, på uppdrag av Stena Fastigheter, på totalentreprenad genomfört ett omfattande stambytesprojekt på Lindängen i Malmö.

Projektet omfattade 631 hyreslägenheter, med kvarboende hyresgäster i både hög- och låghus, samt 10 lokaler och skyddsrum. Relining av avlopp i källargolv utfördes. Entreprenaden var uppdelad i fem etapper och det ingick projektering och uppförande, ändring av bygg och installationsanläggningar, samt samordning av projektering och byggverksamhet.

Projektet påbörjades i 2016 och färdigställdes 2018.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.