Linneaskolan, Lomma

Linneskolan-9901

Servicekuben har, på uppdrag av Lomma kommun, genomfört ett intressant nybyggnadsprojekt. Det innefattade nybyggnation av en grundsärskola på skolområdet vid Karstorp Norra i Lomma. Här har kommunen etablerat en grundsärskola med hög kvalité och stor lyhördhet för elevernas individuella behov.

Projektets BTA är ca 700 m2, fördelade på tre hemvist, där låg-, mellan och högstadiet, har egna ingångar, med eget rymligt kapprum. Det finns handikapptoaletter med duschmöjlighet. Vi byggde med hög standard för ljud- och ljuskänsliga elever.

Då läroplanen för grundsärskolan lägger mer timmar på ämnen som hemkunskap och slöjd, har varje hemklassrum ett litet kök där hemkunskap, bild och fritid bedrivs.

Utemiljön byggs på lust, tillgänglighet och rörelseglädje. Varje stadie har en egen nära utemiljö med möjlighet till undervisning utomhus och möjlighet till egen plantering. Det finns gungor, pingisbord, småbord, multiaktivitetsbana, skog och natur att strosa runt i och möjlighet att vara ute under tak/sol- och regnskydd.

Grundsärskolan uppfördes i närheten av andra skolor, så projektet ställde stora krav på säkerhet och hänsyn till närmiljön.

Projektet påbörjades i september 2021 och blev klart i augusti 2022.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.

Illustrationer: Kamikaze arkitekter