Linneaskolan, Lomma

01B linneaskolan

Servicekuben genomför, på uppdrag av Lomma kommun, ett intressant nybyggnadsprojekt. Det innefattar nybyggnation av en grundsärskola på skolområdet vid Karstorp Norra i Lomma. Här ska kommunen etablera en grundsärskola med hög kvalité och stor lyhördhet för elevernas individuella behov.

Projektets BTA är ca 700 m2, fördelade på tre hemvist, där låg-, mellan och högstadiet, kommer ha egna ingångar, med eget rymligt kapprum. Det kommer finnas handikapptoaletter med duschmöjlighet. Vi kommer bygga med hög standard för ljud- och ljuskänsliga elever.

Då läroplanen för grundsärskolan lägger mer timmar på ämnen som hemkunskap och slöjd, kommer varje hemklassrum att ha ett litet kök där hemkunskap, bild och fritid kan bedrivas.

Utemiljön kommer att bygga på lust, tillgänglighet och rörelseglädje. Varje stadie kommer att ha en egen nära utemiljö med möjlighet till undervisning utomhus och möjlighet till egen plantering. Det kommer finnas gungor, pingisbord, småbord, multiaktivitetsbana, skog och natur att strosa runt i och möjlighet att vara ute under tak/sol- och regnskydd.

Grundsärskolan uppförs i närheten av andra skolor, så projektet ställer stora krav på säkerhet och hänsyn till närmiljön.

Projektet påbörjades i september 2021 och beräknas vara klart i juni 2022 och med skolstart i augusti.

Illustrationer: Kamikaze arkitekter