Procivitas, Helsingborg

Skärmavbild 2022-04-13 kl. 14.50.27

Servicekuben Väst har på uppdrag av ProCivitas Privata Gymnasium AB, på totalentreprenad, utfört en renovering av skollokaler. 

Utrivning av storkök inkl. matsal, återuppbyggnad av klassrum, personalutrymme och allmänna utrymmen.

Projektet startade i juni 2021 och avslutades i augusti 2021.