Procivitas, Helsingborg

Procivitas-4677

Servicekuben Väst har på uppdrag av ProCivitas Privata Gymnasium AB, på totalentreprenad, utfört en renovering av skollokaler. 

Utrivning av storkök inkl. matsal, återuppbyggnad av klassrum, personalutrymme och allmänna utrymmen.

Projektet startade i juni 2021 och avslutades i augusti 2021. 

För mer information kontakta Conny Andersson 042-619 09 01.