Restaurang Rutger, Skurup

rest_rutger

Servicekuben AB har på uppdrag av Skurupshem, på totalentreprenad, utfört omläggning av tak med tillhörande plåtarbeten.

Projektet omfattade rivning av befintligt yttertak och ny uppbyggnad av underlagspapp, underbeslag, läkt och tegelpannor. Ombyggnad av takfot, renovering av fläkthuvar, plåtarbete samt målningsarbeten utfördes. Nya anordningar för taksäkerhet monterades.

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i februari 2021.

För mer information kontakta Martin Perlborn, 040-680 88 82.