Stora Råby 32:37, Lund

1_stora_raby

Servicekuben AB utför på uppdrag av Lundafastigheter, på totalentreprenad, nybyggnation av skola och idrottshall i Lund. Skolan byggs i ett stort nytt utbyggnadsområde där även andra byggprojekt pågår samtidigt.

Projektet omfattar skola i två plan med idrottshall, truppgymnastikhall och tillagningskök för skolmåltider. Skolan är treparallellig för årskurserna F-3 med 300-360 elever i åldrarna 6-10 år.

Idrottshallen är ca 23×18 m med fyra omklädningsrum. Truppgymnastikhallen är ca 45×25 m med gropar för fjädrande underlag och landningsmattor. En solcellsanläggning ska installeras på taket över truppgymnastikhallen. På skolgården öster om byggnaden byggs ett högt skärmtak.

Projektet startade i oktober 2020 och beräknas vara färdigt i oktober 2022.