Stora Råby 32:37, Lund

LundoHbgDrönare-0653

Servicekuben AB utförde på uppdrag av Lundafastigheter, på totalentreprenad, nybyggnation av skola och idrottshall i Lund. Skolan byggdes i ett stort nytt utbyggnadsområde där även andra byggprojekt pågick samtidigt.

Projektet omfattade skola i två plan med idrottshall, truppgymnastikhall och tillagningskök för skolmåltider. Skolan är treparallellig för årskurserna F-3 med 300-360 elever i åldrarna 6-10 år.

Idrottshallen är ca 23×18 m med fyra omklädningsrum. Truppgymnastikhallen är ca 45×25 m med gropar för fjädrande underlag och landningsmattor. En solcellsanläggning installerades på taket över truppgymnastikhallen. På skolgården öster om byggnaden byggdes ett högt skärmtak.

Projektet startade i oktober 2020 och stod färdigt i oktober 2022.

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.