Sunnanå 12:54

sunnana_veho

Servicekuben AB har på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter, på totalentreprenad, utfört nybyggnation av ett servicecenter för lastbilar och bussar med tillhörande kontorsytor för Veho Bil.

Projektet omfattade en verkstadsdel, en lagerdel och en kontorsdel. I projektet ingick även en miljöstation med plats för sju containrar som byggdes fristående vid tomtgränsen samt markanläggningsarbeten på hela tomten.

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i april 2021.