Team Sportia, Arlöv

Team Sportia bild

Servicekuben utför på delad entreprenad en hyresgästanpassning av butik i Burlövs Center. Uppdragsgivare är Burlöv Center Fastighets AB. 

Projektet omfattar att riva ut befintlig planlösning, så ytan blir öppen. Samtliga golv, tak och de flesta installationer (el, VS och vent) justeras eller rives. Tillträdet till lokalen justeras, vilket innebär att ingångar, jalusiportar och glasväggar flyttas. Därefter förnyas samtliga ytskikt (golv, väggar och tak).  

Projektet innefattar även att riva en befintlig, gammal yttervägg som går genom butiken, eftersom butiken befinner sig där Burlövs Center tidigare gjort en tillbyggnad. Att riva den gamla ytterväggen innefattar att vi river betongvägg och stålkonstruktioner, vilket innebär oväsen. Därför kommer denna del av arbetet att ske under natten mellan 22.00-09.00, för att inte störa kunder och personal på Burlövs Center.   

Projektet startade i augusti 2022 och avslutas i december 2022. 

För mer information kontakta Martin Perlborn, 040-680 88 82.