Team Sportia, Arlöv

Team Sportia Bild

Servicekuben utförde på delad entreprenad en hyresgästanpassning av butik i Burlövs Center. Uppdragsgivare var Burlöv Center Fastighets AB. 

Projektet omfattade att riva ut befintlig planlösning, för att öppna upp ytan. Samtliga golv, tak och de flesta installationer (el, VS och vent) justerades eller rivdes. Tillträdet till lokalen justerades, vilket innebär att ingångar, jalusiportar och glasväggar flyttades. Därefter förnyades samtliga ytskikt (golv, väggar och tak).  

Projektet innefattade även att riva en befintlig, gammal yttervägg som gick genom butiken, eftersom butiken befinner sig där Burlövs Center tidigare gjort en tillbyggnad. Att riva den gamla ytterväggen innefattade att vi rev betongvägg och stålkonstruktioner, vilket innebar oväsen. Därför skedde denna del av arbetet under natten mellan 22.00-09.00, för att inte störa kunder och personal på Burlövs Center.   

Projektet startade i augusti 2022 och avslutaddes i december 2022. 

För mer information kontakta Martin Perlborn, 040-680 88 82.